ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลียนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางบริเวณภายในหมู่บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลียนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางบริเวณภายในหมู่บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4(รายละเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ