ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการติดต่อ อบต.บ้านเกาะ
สายด่วนต่าง ๆ
  สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.044-922585 ตลอด 24 ชม.
   สายด่วนนายกอบต.บ้านเกาะ
โทร.081-8782615 ตลอด 24 ชม.
   อบต.บ้านเกาะ (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
โทร.044-276541
ท่านสามารถยื่นคำร้องได้หลายช่องทาง ได้แก่
1. ทาง Line กลุ่มข่าว อบต.บ้านเกาะ ID : bankoh11
2. ทาง E-mail : webmaster@bankoh-korat.go.th
3. ทาง http://www.bankoh-korat.go.th หัวข้อ ร้องเรียน-ร้องทุกข์
4. ทางเฟสบุ๊ค "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา" ในช่อง Messenger กล่องข้อความ
5. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ที่อยู่ 700 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการติดต่อ อบต.บ้านเกาะ
สายด่วนต่าง ๆ
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ