ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2566

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2566(มีรายละเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ