ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)รายละเอียดแนบท้ายนี้แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ