ผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 4/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 4/2566 ให้ทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ