ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศกำหนดเกณฑ์ดารใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณที่จะจ่ายให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ