ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) รายลเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ