องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

กองช่าง


นางมณีนุช สุปัญญเดชา
ผู้อำนวยการกองช่างนายยดิตบดินทร์ วัชรพาณิชย์
นายช่างโยธาอาวุโสว่าที่ ร.ต.สมภพ แสงกระจ่าง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโสนายอานนท์ รัตนมาลา
นายช่างโยธาอาวุโสนายชาญณรงค์ ศรีสวัสดิ์
ช่างก่อสร้างนางสาวปารณีย์ บุญมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายสรพงษ์ เทพเกาะ
คนงานทั่วไป