ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศวิธีดำเนินการประเมิน และการจัดเก็บภาษีป้าย

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ