ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลียนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางภายในบ้านเกาะ หมู่ที่ 1

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลียนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางภายในบ้านเกาะ หมู่ที่ 1 (มีรายละเอียดดังนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ