ผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2566 (รายละเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ