ผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2566(รายละเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ