ผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 5/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 5/2566 (รายละเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ