ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาสินทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาสินทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (รายละเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ