ผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง(รายละเอียดแนบท้าย)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ