ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ