ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาะ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ