ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศมอบอำนาจนายกฯให้ปลัดฯ/หัวหน้าส่วราชการปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ