ประกาศ-คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ/ผอ.กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)