ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สายทางบริเวณเลียบคลองช้าง หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สายทางบริเวณเลียบคลองช้าง หมู่ที่ 3 (รายละเอียดแนบท้าย)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ