ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บ้านเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายใหม่)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บ้านเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รายใหม่) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมสิทธิที่ได้รับเงินตามเดือนที่อายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ ค่ะแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ