ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่)รายละเอียดแนบท้ายนี้แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ