ประกาศ-คำสั่ง
มอบอำนาจนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน 64

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ