ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ อบต.บ้านเกาะ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ