คำถามที่พบบ่อย
เบี้ยผู้พิการ ได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละเท่าไหร่

ตอบ    เบี้ยผู้พิการจะจ่ายให้เป็นรายเดือนๆละ 800.-บาทแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ