คำถามที่พบบ่อย
.เมื่อไหร่ วันไหน จะมีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตอบ  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จะเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบเกณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 จะเปิดรับลงทะเบียนให้กับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2503 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จะเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบเกณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 จะเปิดรับลงทะเบียนให้กับผู้ที่เกิดวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2503  และต่อไปหากผู้สูงอายุครบ 59 ปี เดือนไหน  สามารถลงทะเบียนได้เลย ที่อบต.บ้านเกาะ นะค่ะแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ