กิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
คืนเงินเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเงินคืน ตามมติ ครม. 23 ส.ค. 2565 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
วันเด็ก อบต.บ้านเกาะ ประจำปี 2566 8
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งานลอยกระทงตำบลบ้านเกาะ ประจำปี 2565 18
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งานแถลงข่าว การจัดงานลอยกระทงตำบลบ้านเกาะ ประจำปี 2565 12
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
อบต.บ้านเกาะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกข้าว แจกยา 23
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ (พายุโนรู) 13
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ขอ ขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่อาหารน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เฝ้าระวังน้ำ #พายุโนรู 26
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
Traffyfondue อบต.บ้านเกาะ 37
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการเสริมสร้างคุณค่า พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 15
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการ ฟ ฟันสวย ยิ้มใสเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2565 18
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
อบต.บ้านเกาะดำเนินการตามภารกิจประจำวัน 19
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 26
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
อบต.บ้านเกาะ ร่วมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หน่วยงานก่อสร้างคอนโดย Escent Nakhonratchasima 17
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
การประชุมสปสช. ครั้งที่ 5/2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 12
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND. 4.0 10
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลกร ของ อบต.บ้านเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 9
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการ "BANKOH RUN FOR HEALTH 2022" เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
แห่เที่ยน จำนำพรรษา 2565 31
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ตรวจ ATK พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.บ้านเกาะ 17
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพ่น และการดูแลรักษาเครื่องสารเคมีควบคุมพาหะนำโรค 11