ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจกาทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นายวัชรพล จอนเกาะ
นายก อบต.บ้านเกาะ
081-8782615


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นางสาวปฐพร  ยนจอหอ

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

063-2456329


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประกาศราคากลาง
1 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่) จำนวน 2 เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายทางบริเวณทางเข้าบ้านโคกไผ่น้อยถึงถนนด้านหลัง รพ.สต.ขนาย หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักกตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางภายในหมู่บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) บริเวณซอยข้างบริษัทนิสสันโคราช จำนวน หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สายทางบริเวณเลียบคลองช้าง หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
8 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านเก่าซอย 13(บ้านลุงฟื้น) หมู่ที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 5
  2.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  3.  ซื้อวัสดุจราจร (ป้ายสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และกระจกโค้งจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  4.  ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  5.  ซื้อวัสดุจราจร (ป้ายจราจร) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  6.  ซื้อยางรถยนต์บรรทุก (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผม 1155 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  7.  ซื้อยางรถยนต์บรรทุก (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผก 44 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  8.  ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  9.  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  10.  ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 2.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 3.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 4.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ๋อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางเลียบคลองหน้าหอพักนายสุนทร หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 5.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดห้องประชุมไร้สาย)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 6.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
Line/Facebookแหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรมอ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
เว็บลิงค์Traffy Fondue
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.211.84.185
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 48 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1540 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8394 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 451360 คน
เริ่มนับ วันที่ 3 ต.ค. 2550