ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจกาทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นายวัชรพล จอนเกาะ
นายก อบต.บ้านเกาะ
081-8782615


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นางสาวปฐพร  ยนจอหอ

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

063-2456329


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศวิิธีแสดงใบอนุญาต ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 66องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ประกาศช่องทางการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ จากสำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่นครราชสีมา
4 
รายงานความพึงพอใจในเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.บ้านเกาะ ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ช่องทางประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 
ประชาสัมพันธ์ผลดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 65องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
8 การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของสำหรับผู้สูงอายุ
9 
การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
10 
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาสินทรัพย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประกาศราคากลาง
1 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลียนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางภายในบ้านเกาะ หมู่ที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลียนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางบริเวณภายในหมู่บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีีต จำนวน 5 ช่วง สายทางบริเวณถนนภายในบ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่) จำนวน 2 เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายทางบริเวณทางเข้าบ้านโคกไผ่น้อยถึงถนนด้านหลัง รพ.สต.ขนาย หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักกตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางภายในหมู่บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) บริเวณซอยข้างบริษัทนิสสันโคราช จำนวน หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
8 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สายทางบริเวณเลียบคลองช้าง หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
9 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต่อเนื่องรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 7
  2.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จำนวนนักเรียน ๓๔ คน (วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  3.  ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งจราจร พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก จำนวน 400 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  5.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ จำนวน 8 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  6.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  7.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4834 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  8.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  9.  ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  10.  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17Line/Facebookแหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรมอ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
เว็บลิงค์Traffy Fondue
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.175.191.46
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 6 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 114 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 17411 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 460377 คน
เริ่มนับ วันที่ 3 ต.ค. 2550