ผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง(มีรายละเอียดดังนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ