ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ พร้อมดาดคอนกรีต บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังวัดสระบัวเกลื่อน หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ พร้อมดาดคอนกรีต บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังวัดสระบัวเกลื่อน หมู่ที่ 2  (รายละเอียดแนบท้าย)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ