องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ประกาศผู้ชนะสอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายทางบริเวณกลางบ้านเกาะ (บริเวณหน้าบ้านนางดำถึงหอพักนางอรุณ)หมู่ที่1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายทางบริเวณกลางบ้านเกาะ (บริเวณหน้าบ้านนางดำถึงหอพักนางอรุณ)หมู่ที่1 (รายละเอียดแนบท้ายนี้)เอกสารที่เกี่ยวข้อง