องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ประกาศผู้ชนะสอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณถนนสายหลังบ้านขนาย (บริเวณตรงข้ามหอพักปลาบู่ทอง) หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณถนนสายหลังบ้านขนาย (บริเวณตรงข้ามหอพักปลาบู่ทอง) หมู่ที่ 3 (รายละเอียดแนบท้าย)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4