องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ประกาศผู้ชนะสอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณข้างหอพักนางสำราญ หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณข้างหอพักนางสำราญ หมู่ที่ 1 (รายละเอียดแนบท้ายนี้)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4