องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ประกาศผู้ชนะสอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักนัำ สายทางบริเวณสามแยกเอื้อธนาธร ถึงสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักนัำ สายทางบริเวณสามแยกเอื้อธนาธร ถึงสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4 (รายละเอียดแนบท้ายนี้)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4