องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

คำถามที่พบบ่อย

เบี้ยผู้พิการ ได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละเท่าไหร่

ตอบ    เบี้ยผู้พิการจะจ่ายให้เป็นรายเดือนๆละ 800.-บาท