องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

คำถามที่พบบ่อย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละเท่าไหร่

ตอบ 6.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น
         - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600.-บาท
         - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700.-บาท
         - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800.- บาท
         - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000.- บาท