องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

หลักเกณฑ์การบริหารแฃะพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  | 1   


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


หลักเกณ์การพัฒนาบุคลากร.


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4