องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  | 1   เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


แผนยุธศาสตร์การพัฒนาบุคลกร (2561-2563)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4