องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  | 1   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณด้านหลังโรงแรมแกลลี่ไวท์เดิม หมู่ที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4
  
2


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4
  
2


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4
  
2