องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

คู่มือปฎิบัติงาน อบต.
  | 1   


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


คู่มือระเบียบการลา อบต.บ้านเกาะ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


แจ้งกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บขยะ ของรถแต่ละคัน ประจำวัน ประจำปี 2561
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนการออกให้บริการจัดเก็บขยะ ของรถแต่ละคัน เพื่อออกปฏิบัติงานประจำวัน ประจำปี 2561 หากมีข้อร้องเรียนโปรดแจ้ง กองสาธารณสุข หมายเลข 044-276541 ต่อ 17 ค่ะ