องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ประกาศผู้ชนะสอบราคา
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ต่อไป 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายทางบริเวณกลางบ้านเกาะ (บริเวณหน้าบ้านนางดำถึงหอพักนางอรุณ)หมู่ที่1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายทางบริเวณซอยปลาส้ม หมู่ที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณถนนสายหลังบ้านขนาย (บริเวณตรงข้ามหอพักปลาบู่ทอง) หมู่ที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณข้างหอพักนางสำราญ หมู่ที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักนัำ สายทางบริเวณสามแยกเอื้อธนาธร ถึงสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านเก่า ซอย 1 (หลังโรงแรมสุขมาสก์ภิรมย์) หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณถนนหน้าหมู่บ้านกรีนเพลส หมู่ที่ 4 บ้านโคกไผ่น้อย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านเกาะ ซอย 4 หมู่ที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านเกาะ ซอย 6 หมู่ที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านเกาะ ซอย 10 หมู่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านเกาะ ซอย 2 หมู่ที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอย 2 บ้านเก่า ถึงด้านหน้าอู่ทำสีช่างแดง หมู่ที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยข้าง รพ.สต.ขนาย หมู่ที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอย 10  หมู่ที่  2  บ้านเก่า  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยบานาน่าพาร์ค  หมู่ที่ 4   บ้านโคกไผ่น้อย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยซุ้มตาล  หมู่ที่  4  บ้านโคกไผ่น้อย 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบบรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4060 นครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล. สายทางบริเวณหมู่บ้านบ้านเกาะโฮมเพลส หมู่ที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5340 นม.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล. สายทางบริเวณหมู่บ้านบ้านเกาะโฮมเพลส หมู่ที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4