องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

กิจการสภา
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
บันทึกรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  บันทึกรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  บันทึกรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  บันทึกรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเปิดประชุม
เปิดประชุม สมัยที่ 4 ปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเรียกประชุม
เรียกประชุม สมัย 4/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  บันทึกรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายงานการประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  บันทึกรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเปิดประชุม
เปิดประชุม สมัยที่ 3 ปี 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเรียกประชุม
เรียกประชุม สมัย 3/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายงานการประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายงานการประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายงานการประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  บันทึกรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายงานการประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายงานการประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง