องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ข่าวสอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนรีต สายทางบริเวณถนนหลังวัดบ้านเกาะ หมู่ที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านเก่า ซอย 13 (บ้านลุงฟื้น) หมู่ที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณซอยตรงข้างร้นเพลินพุง หมู่ที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยข้างหอพักนายสุนทร หมู่ที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอย 17 หมู่ที่ 5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครั้งที่ 4)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยข้างหอพักนายสุนทร หมู่ที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอย 17 หมู่ที่ 5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณถนนหลังวัดบ้านเกาะ หมู่ที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครั้งที่ 4)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณสามแยกเอื้อธนาธร ถึงสามแยกศาลปู่ตา หมู่ที 4 บ้านโคกไผ่น้อย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete) สายทางบริเวณบ้านเก่า ซอย 1 (หลังโรงแรมสุขมาสก์ภิรมย์) หมู่ที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านเก่า ซอย 1 (หลังโรงแรมสุขมาสก์ภิรมย์) หมู่ที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Aaphaltic Concrete สายทางบริเวณถนนหน้าหมู่บ้านเกรีนเพลส หมู่ที่ 4 บ้านโคกไผ่น้อย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4