องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม


ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้นายกแถลงนโยบาย

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ