องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม


รับใบประกาศเกียรติบัตร ด้านจริยธรรม คุณธรรม

นายประสาน  ฉันทประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 

 

โรงเรียนบึงพญาปราบ เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรด้านจริยธรรม คุณธรรม

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นายสมศักดิ์  แซีเตีย  พนักงานขับรถยนต์  เป็นบุคคลที่บริจาคเลือดจนได้เข้ารับพระราชทานแข็มพระราชทาน

นางมาลี  ศรีภิรมย์ย์  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ในที่ทำงาน อบต.บ้านเกาะ