องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม


ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการท้องถิ่น”

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการท้องถิ่น”

โดย สมาคมข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

        ระหว่างวันที16 - 18 กันยายน 2563                

ณ โรงแรมสบายโฮเทล  ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา