องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

หมู่บ้านในเขต อบต.

หมู่บ้านในเขต อบต.

หมู่ที่  1 บ้านเกาะ ผู้ปกครอง นายปฏิวัติ นวมโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
หมู่ที่  2 บ้านเก่า ผู้ปกครอง นายสังวรณ์ จอนเกาะ กำนันตำบลบ้านเกาะ
หมู่ที่  3 บ้านขนาย ผู้ปกครอง นายสุวรรณ ทับสงคราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
หมู่ที่  4 บ้านโคกไผ่น้อย ผู้ปกครอง นายนรินทร์ ไพเกาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
หมู่ที่  5 บ้านบึงพญาปราบ ผู้ปกครอง นายอำนวย ช้างหมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
หมู่ที่  6 บ้านเกาะราชสามัคคี ผู้ปกครอง นายไชยา คูเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6