ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจกาทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นายวัชรพล จอนเกาะ
นายก อบต.บ้านเกาะ
081-8782615


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นางสาวปฐพร  ยนจอหอ

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

063-2456329


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ประกาศกำหนดรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติระเบียบจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ร่างข้อบัญญัติการจัดระเบียบการจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 คิวอาร์โคด แสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติจัดระเบียบจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
6 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
7 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
8 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
9 ประกาศเชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทงตำบลบ้านเกาะ ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประกาศราคากลาง
1 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่) จำนวน 2 เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายทางบริเวณทางเข้าบ้านโคกไผ่น้อยถึงถนนด้านหลัง รพ.สต.ขนาย หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักกตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางภายในหมู่บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) บริเวณซอยข้างบริษัทนิสสันโคราช จำนวน หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สายทางบริเวณเลียบคลองช้าง หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
8 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านเก่าซอย 13(บ้านลุงฟื้น) หมู่ที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4060 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์(รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 89-8244 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  6.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  7.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตจ 5074 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  8.  จ้างเหมาบริการซ๋อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4060 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  9.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  10.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 2.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ๋อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางเลียบคลองหน้าหอพักนายสุนทร หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 3.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดห้องประชุมไร้สาย)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 4.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 5.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง หมูที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 6.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 ช่วง หมูที่ 5องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
Line/Facebookแหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรมอ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
เว็บลิงค์Traffy Fondue
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.201.92.114
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 38 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1704 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5010 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 447976 คน
เริ่มนับ วันที่ 3 ต.ค. 2550